Kristian Bjørnstad er sertifisert kursholder for Interpret Europe. Foto: Hans Ola Østby

Kristian Bjørnstad

Kristian Bjørnstad ser potensiale i folk og sted og har et stort engasjement for god natur- og kulturformidling. Han er sertifisert guide-trainer og norgeskoordinator for organisasjonen Interpret Europe, og utdannet samfunnsviter og pedagog.

Kristian har erfaring fra verdiskapingsarbeid basert på natur- og kultur for organisasjoner og bedrifter. Han har bl.a. vært sentral i utviklingen av natur- og kulturparker på nasjonalt nivå i Norge.

For over ti år siden jobbet han med interpretasjonsplanlegging som metode og har siden brukt dette i ulike prosjekter og oppdrag.