Hva er kultur- og naturveiledning?

Husker du en gang du var på en guidet tur eller på et museum? Trolig brukte guiden formidlingsmetoder for å tilrettelegge for en positiv opplevelse for deg. Interpretasjon er en slik formidlingsmetode. Den brukes for å skape bedre forståelse, dypere mening og mer berikende opplevelser.

Internasjonalt anerkjent

Metodikken vi bruker i kultur- og naturveiledning anvendes til å fortelle historier som inspirerer mennesker. Det er en internasjonalt anerkjent formidlingsmetode som hadde sin start i USA, men den brukes nå alt mer i Europa – og i Norge.

kultur- og naturveiledning, eller «Heritage Interpretation» som det heter på engelsk, brukes på ulike måter og er en kreativ tilnærming til guiding, vertskap, planlegging og historiefortelling. Den er like relevant for både natur- og kulturarv. For reiselivet kan den skape autentiske opplevingsprodukter.

Med denne formidlingsmetoden vil du kunne:

  • Øke din bevissthet for formidling og bedre dine ferdigheter som guide eller formidlingsplanlegger.
  • Bevisst bruke temaer tilknyttet natur- og kulturfenomener der du er og sette de besøkende i direkte kontakt med sitt nærområde.
  • Skape engasjement hos gjestene og relatere opplevelsen til deres egen kunnskap, erfaring og verdier.

Verdifulle grunnprinsipper

Fakta og statistikker er lette å glemme, men om du formidler på en måte som vender seg til hodet, hendene og hjertet, så skaper det bedre opplevelser. Så det å fokusere mer på dypere mening og bruke fakta på andre måter er noe av kjernen i interpretasjon. I kultur- og naturveiledning bør fakta underbygge dine temaer.

I tillegg til å skape en dypere mening hos deltakerne, så gir metoden gode koblinger til sted, natur- og kulturarv. God kultur- og naturveiledning er basert på førstehåndsopplevelser og direkte kontakt med natur- og kulturfenomener.

Organisering og samarbeid

I utlandet er kultur- og naturveiledning i bruk i nasjonal/regionalparker, natursentere, museer og i besøksnæringen. I Europa er det organisasjonen Interpret Europe (interpret-europe.net) som arbeider med dette voksende feltet.

I Skandinavia jobbes det med dette på ulike måter.  Ved høgskolene har det vært et fokus på naturveiledning. I Sverige finner vi Centrum for Naturvägledning (SLU Uppsala) og i Danmark Natur- og kulturformidlerutdannelsen på Skovskolen (Københavns Universitet). I Norge er det kurs i naturveiledning på bl.a. Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge. Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling har også interpretasjon som en del av sine kurs.

I Norge har det også vært enkeltpersoner og organisasjoner som har tatt kultur- og naturveiledning i bruk i ulike natur- og kulturbaserte prosjekter. Nærøyfjorden Verdsarvpark, HAFS regionen og Sogn og Fjordane Fylkeskommune har gjennomført flere prosjekt med bruk av kultur- og naturveiledningsprinsippene i planleggingen.

Det har til nå vært liten kobling mellom aktører i Norge som arbeider med kultur- og naturveiledning. Men flere enkeltpersoner og organisasjoner blir nå medlem i Interpret Europe for å bygge nettverk og kunnskap. Medlemmer i Skandinavia har en egen gruppe på facebook.

Vi som jobber med denne formidlingsmetoden er veldig entusiastiske for hvilke effekter den har. Vi ser at kursene fra organisasjonen Interpret Europe tilfører deltakerne både praktiske ferdigheter og god innsikt. Vi som står bak denne nettsiden ønsker å bidra til å bygge kultur- og naturveiledning i Norge og Skandinavia gjennom kurs, prosjekter og faglig utvikling. Dette gjør vi i nært samarbeid med Interpret Europe, våre samarbeidspartnere og andre interesserte.