interpretasjon

Hva er kultur- og naturveiledning?

Husker du en gang du var på en guidet tur eller på et museum? Trolig brukte guiden formidlingsmetoder for å tilrettelegge for en positiv opplevelse for deg. Interpretasjon er en slik formidlingsmetode. Den brukes for å skape bedre forståelse, dypere mening og mer berikende opplevelser.